× Komunikat dla pracowników!!!
Pracownicy mogą samodzielnie rezerwować sale do dnia 18 lutego 2018 roku. Po tym terminie wszystkie rezerwacje należy uzgadniać z Planistką.


Znajdź dostępne pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia
Ilość miejsc
Brak dostępnych pomieszczeń w zadanym terminie.