× Komunikat dla pracowników!!!
Pracownicy mogą samodzielnie rezerwować sale do dnia 18 lutego 2018 roku. Po tym terminie wszystkie rezerwacje należy uzgadniać z Planistką.

C310